ראשי זכרון מנחם

זכרון מנחם

זכה בציון ראוי לשבח בתחרות הבית האיכותי בירושלים בקטגזכה בציון ראוי לשבח בתחרות הבית האיכותי בירושלים בקטגורית מבני ציבור.

  • זכרון מנחם

אני מתעניין בפרויקט זה...