ראשי בנין שלם

בנין שלם

כ320 יחידות דיור הנבנות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת בנין שלם

יסודות צור מתכננת, מנהלת ומבצעת את הפרויקט.

הפרויקט נמצא בתהליכי בניה

  • בנין שלם

אני מתעניין בפרויקט זה...