ראשי גבעת שאול

גבעת שאול

21 יחידות דיור בבניה רוויה בכניסה לעיר ירושלים

הפרוייקט אוכלס

  • גבעת שאול

אני מתעניין בפרויקט זה...