ראשי נוף צורים מחסיה

נוף צורים מחסיה

778 יחידות דיור.

מתוכן 250 יחידות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת גבעת ירושלים

הפרוייקט אוכלס

  • נוף צורים מחסיה

אני מתעניין בפרויקט זה...