ראשי גבעת ירושלים

גבעת ירושלים

כ550 יחידות דיור הנבנות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת גבעת ירושלים

יסודות צור מתכננת, מנהלת ומבצעת את הפרויקט.

הפרויקט נמצא בשלבי בניה

  • גבעת ירושלים

אני מתעניין בפרויקט זה...