ראשי הפרוייקט החדש הושק – סנרייז משקפיים ברמת בית שמש

הפרוייקט החדש הושק – סנרייז משקפיים ברמת בית שמש

https://www.facebook.com/yesodotz/