קריית הרמ"א

בית שמש

259 יחידות דיור ומרכז מסחרי ברמת בית שמש ב' 

הפרוייקט אוכלס

 

אני מתעניין בפרויקט זה...