סאן גארדנס

בית שמש

64 קוטג'ים

 פרוייקט יוקרתי למשפחות דתיות אנגלו סכסיות ברמת בית שמש א'

הפרוייקט אוכלס

 

אני מתעניין בפרויקט זה...