נוף צורים מחסיה

בית שמש

778 יחידות דיור.

מתוכן 250 יחידות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת גבעת ירושלים

הפרוייקט אוכלס

אני מתעניין בפרויקט זה...