נוף צורים אלעד

אלעד

40 יחידות דיור בעיר אלעד שבמרכז הארץ

הפרויקט אוכלס

 

אני מתעניין בפרויקט זה...