גבעת שאול

ירושלים

21 יחידות דיור בבניה רוויה בכניסה לעיר ירושלים

הפרוייקט אוכלס

אני מתעניין בפרויקט זה...