גבעת ירושלים

רמת אברהם, בית שמש

כ550 יחידות דיור הנבנות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת גבעת ירושלים

יסודות צור מתכננת, מנהלת ומבצעת את הפרויקט.

הפרויקט נמצא בשלבי בניה

אני מתעניין בפרויקט זה...