בנין שלם

רמת אברהם, בית שמש

כ320 יחידות דיור הנבנות במסגרת קבוצת רכישה של עמותת בנין שלם

יסודות צור מתכננת, מנהלת ומבצעת את הפרויקט.

הפרויקט נמצא בתהליכי בניה

 

אני מתעניין בפרויקט זה...